Lyddæmpning

Lyddæmpning

Lyd_top1

DesignModul kan levere containere specielt designet til dæmpning af lyd fra støjkilder. Det kan være generatorer, kompressorer, musik og andre støjende aktiviteter.

Denne løsning anvendes hvor der er krav om lyddæmpning, for eksempel i boligområder, men også i eksisterende byggerier, hvor der er behov for at isolere støj fra andre rum eller bygninger.

Vores typiske fremgangsmåde er først at indrette containeren indvendig med fibergips for at skabe tyngde (luftlydisolation). Herefter opbygger vi et rum i rummet med akustikpaneler på vægge og lofter. Panelerne dæmper støjen og regulerer efterklangstiden betragteligt. Gulvet i containeren kan udføres med svømmende gulvplader på trykfast isolering og fibergipsplader, der modvirker, at støjkilderne får selve containeren sat i svingninger og derved transmitterer støj ud. Udover støjdæmpning hæver konstruktionerne også brandsikkerheden, da den primært består af stål, fiber gips, stenuld og ubrændbare paneler.

Vi har leveret projekter, hvor der ved en støjkilde på 85 dB inde i containeren, er målt en dæmpning på 29 dB og 35 dB på 1 meters afstand udenfor containeren. Vi forbedrer løbende vore løsninger og kan levere endnu større lyddæmpning i vores fremtidige løsninger.

Kon­takt os på 75 55 55 12 for at høre mere om vores lyddæmpede containerløsninger. Se også vores containerløsninger til generatorer og teknik.