Generator/teknik

Generator/teknik

Container_generator1_top

En generator- eller teknikcontainer kan anvendes til mange formål, herunder eksempelvis til placering af en støjende generator, el-tavler, servere og batteribackup eller andet teknisk udstyr. Containerne anvendes ofte på virksomheder, sygehuse, butikscentre eller større byggepladser, hvor der er behov for rum, der kan opfylde de gældende krav.

Når der er tale om en container til teknik eller generatorer er containerens indvendige side beklædt med perforerede sandwichpaneler. Sandwichpanelerne er yderst effektive til lydisolering og støjdæmpning samt er ubrændbare.

Vi udfører alle gennemføringer i sider, tag og gulv til el, data, vand, brændstof eller lignende i henhold til kundens ønske og de gældende krav. Du skal bare for­tælle os, hvad du har brug for.

Kon­takt os på 75 55 55 12 for at høre mere om vores tekniske løsninger.